Imprimeix

El procés

super_proces

 

 

La elaboració de l’oli d’arbequina de Can Companyó es completament artesanal en el seu concepte. Fem Oli de primera premsada en fred i només mitjançant processos mecànics a partir de olives pròpies, fet que ens permet garantir la millor qualitat del nostre producte.

El procés d’elaboració es el següent: Quan l’oliva ha arribat al seu moment òptim de maduració es cull de l’arbre manual o mecànicament i es transporta abans de 24 hores al molí, on, en arribar, les olives son separades dels restes de fulles de arbre que han caigut durant el procés de recol·lecció i netejades per poder ser tractades en el procés de molturació.

Una vegada les olives son netes, passen pel molí, on es moltura l’oliva, i s’obté la polpa d’oliva. Aquesta polpa es fa passar per uns batidors on s’homogeneïtza durant un temps per tal de fer mes fàcil la posterior separació del sòlids (pinyolada) i líquids (aigua i oli de l’oliva) a la centrifugadora. Un cop separada la polpa de la  part líquida, ja nomes resta separar l’oli de l’aigua. Per fer-ho, es fa passar el líquid resultant per una centrifugadora vertical, obtenint així el nostre producte final: L’Oli.

Per poder garantir la millor qualitat del producte, l’oli es emmagatzemat en depòsits d’acer inoxidable. Posteriorment  es embotella’t  i distribuït per la seva comercialització.

 

Video Can Companyó

 

Oliva_1Flor1